Uppfærsla: Júlí 2022

U

Lykiltölur í rekstraryfirliti á mælaborði

Nýjar lykiltölur úr rekstrinum eru nú aðgengilegar í rekstraryfirliti á mælaborði.

 • Hagnaðarhlutfall segir til um hlutfall hagnaðar af rekstrartekjum (Hagnaður/Tekjur).
 • Tekjur per starfsmann er heildarvelta á hvern starfsmann (Tekjur/Starfsmannafjöldi að meðaltali yfir tímabilið).
 • Veltufjárhlutfall sýnir hæfi fyrirtækis til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur næstu tólf mánuði. Þarf helst að vera >1 (eða 1:1) og því hærra því betra (Veltufjármunir/Skammtímaskuldir).
 • Innra virði endurspeglar innra virði hlutabréfa samkvæmt efnahagsreikningi (Eigið fé/Hlutafé).
 • EBITDA sýnir hagnaður áður en tekið er tillit til vaxtagreiðslna og vaxtatekna, skattgreiðslna og afskrifta.

RSK 1.04 innlestur í framtal

Til að einfalda skattframtalsgerð höfum við bætt við möguleikanum á að sækja skrá (RSK 1.04) sem hægt er að lesa beint inn í framtalið hjá Skattinum.

Þessa skrá má nálgast undir Bókhald → Prófjöfnuður → Aðgerðir → RSK 1.04.

Annað

 • Hreyfingalisti birtir lýsingu á færslu eins er gert er við færslur í færslubók, t.d. Tekjuskattur við Ógreidd staðgreiðsla og Tryggingagjald fyrir bókun á launakeyrslu.
 • Staða | Samtölur á mælaborði sýna nú sjálfgefið tölur fyrir “Síðustu 12 mánuði”.

Payday API

 • Reikningar – þegar reikningar eru stofnaðir þá er hægt að bæta viðhengjum við reikninginn.

Payday API skjölun

Framundan

 • Aðgangsstýringar notenda
 • Sölupantanir/afgreiðsluseðlar
 • Vöru- og birgðakerfi – útgáfa 2
 • Dagbók – útgáfa 2
 • Payday greiðslur – t.d. taka á móti greiðslum með kreditkorti

Um höfund

Payday

Payday einfaldar reikningagerð, bókhald, launagreiðslur, kröfustofnun og skil á opinberum gjöldum fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga, lítil og meðalstór fyrirtæki. Sjáðu hversu auðveldlega Payday getur sparað þér tíma og áhyggjur.

Nýlegar færslur

Söfn

Flokkar